Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 5/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 5/1990

Zagreb, 13. veljače 1990.

58

Zakon o Nacionalnom parku i spomen-području Brioni (prečišćeni tekst)

59

Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (prečišćeni tekst)

60

Odluka o načinu utvrđivanja vrijednosti i revalorizacije osnovnih sredstava obveznika poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne, privredne i profesionalne djelatnosti i obveznika poreza iz naknada od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja.

61

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju ceste Dragonja - Vodnjan, na magistralnom pravcu M-2, sektor od km 10 + 700,00 do km 31 + 190,00

62

Odluka o izmjeni Odluke o visini doprinosa u korist Crvenog križa Hrvatske

62

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-17/1987 od 7. prosinca 1989.

63

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-17/1987 od 7. prosinca 1989.

64

Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori Dalmacije u 1990. godini