Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 6/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 6/1990

Zagreb, 15. veljače 1990.

65

Pravilnik o vježbaonicama

66

Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za, upravljanje vozilima na motorni pogon

67

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-62/1989 od 18. siječnja 1990.

68

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-247/1989 od 18. siječnja 1990.

69

Podatak o najnižem čistom osobnom dohotku radnika u Republici za razdoblje siječanj - prosinac 1989. godine

70

Podaci o polaznim veličinama bruto osobnog dohotka po radniku i stopama akumulativnosti na razini privrede Republike i grupacija u smislu člana 28. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - prosinac 1989. godine, te na razini privrede Republike za organizacije nastale statusnom promjenom u razdoblju od 1. ožujka do 31. prosinca 1989. godine.