Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 24/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 24/1990

Zagreb, 28. svibnja 1990.

442

Odluka o razrješenju dužnosti sekretara Savjeta Predsjedništva SRH za narodnu obranu

443

Odluka o razrješenju dužnosti savjetnika u Predsjedništvu SRH za pravna pitanja i sekretara Komisije Predsjedništva SRH za organizaciona i kadrovska pitanja

444

Odluka o dodjeli Povelje i Plakete ZAVNOH-a za 1990. godinu

445

Odluka o visini posebne takse koja se plaća pri izdavanju odobrenja za otvaranje igračnice

446

Odluka o visini posebne takse koja se plaća pri izdavanju odobrenja za otvaranje automat-kluba

447

Odluka o visini posebne takse koja se plaća pri izdavanju odobrenja za jednokratno organiziranje prigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskim priredbama i robno-novčane lutrije

448

Rješenje o razrješenju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za odnose s inozemstvom

449

Rješenje o razrješenju podsekretara u Republičkom sekretarijatu za unutrašnje poslove

450

Rješenje o razrješenju pomoćnika republičkog sekretara za unutrašnje poslove

451

Rješenje o razrješenju pomoćnika Republičkog sekretara za unutrašnje poslove

452

Rješenje o razrješenju pomoćnika Republičkog sekretara za unutrašnje poslove

453

Rješenje o razrješenju direktora Sektora za opće poslove u Republičkom zavodu za društveno planiranje

454

Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim uvjetima koji moraju biti ispunjeni za izdavanje zemljišta za kampiranje turistima

455

Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati plovni objekti građana za pružanje turistima i putnicima usluga smještaja, prehrane, pića i napitaka kao i usluga pansiona

456

Pravilnik o legitimaciji i izgledu značke turističkog vodiča

457

Pravilnik o vrstama i kategorijama luka nautičkog turizma i o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za pružanje usluga za potrebe nautičkog turizma

458

Pravilnik o kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma

459

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima i o kategorizaciji ugostiteljskih objekata

460

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-257/1987 od 5. travnja 1990.

461

Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja u 1990. godini

462

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990. godine

463

Odluka o usklađivanju naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1990. godine

464

Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Osnovnom zadružnom savezu Zajednice općina Varaždin u 1990. godini

465

Odluka o osnovici i stopi doprinosa za 1990. godinu

466

Odluka o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Zadar u 1990. godini

467

Izmjene i dopune i uputa za provođenje i praćenje primjene Društvenog dogovora o dohotku

468

Podatak o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije za razdoblje siječanj - ožujak 1990. godine

469

Podaci o polaznim veličinama bruto osobnog dohotka po radniku i stopama akumulativnosti na razini privrede Republike i grupacija u smislu člana 28. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - lipanj i siječanj - rujan 1990. godine

470

Podatak o najnižem čistom osobnom dohotku radnika u Republici za razdoblje siječanj - lipanj 1990. godine

471

Ispravak Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama

472

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu