Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 34/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 34/1990

Zagreb, 28. kolovoza 1990.

678

Rezolucija o zaštiti ustavnog demokratskog poretka i nacionalnim pravima u Hrvatskoj

679

Odluka o razrješenju člana Predsjedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz Republike Hrvatske

680

Odluka o izboru člana Predsjedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz Republike Hrvatske

681

Odluka o izboru potpredsjednika Sabora Republike Hrvatske

682

Odluka o razrješenju predsjednika Vlade Republike Hrvatske

683

Odluka o izboru predsjednika Vlade Republike Hrvatske

684

Odluka o razrješenju člana Vlade Republike Hrvatske Razrješava se dužnosti člana Vlade Republike Hrvatske mr. PETAR KRlSTE

685

Odluka o izboru člana Vlade Republike Hrvatske

686

Odluka o razrješenju ministra za narodnu obranu

687

Odluka o razrješenju ministra za robni promet

688

Odluka o imenovanju ministra za narodnu obranu

689

Odluka o imenovanju ministra za robni promet

690

Odluka o prihvaćanju ostavke člana Delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

691

Odluka o izboru člana Delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

692

Odluka o razrješenju guvernera Narodne banke Hrvatske

693

Odluka o imenovanju guvernera Narodne banke Hrvatske

694

Pravilnik o stjecanju prava na rad sa skraćenim radnim vremenom zbog njege teže hendikepiranog djeteta

695

Pravilnik o dopuni Pravilnika o preglednosti na željezničku prugu s obje strane ceste i načinu osiguranja cestovnih prijelaza i križanja gradskih željeznica s prigradskim i industrijskim željeznicama

696

Podatke o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i Republike Hrvatske za razdoblje travanj - lipanj 1990. godine

697

Izmjene i dopune pregleda pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnog dohotka radnika koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca