Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 53/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 53/1990

Zagreb, 14. prosinca 1990.

984

Zakon o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba

985

Zakon o fondovima u stambenom i komunalnom gospodarstu

986

Zakon o porezu na promet nekretnina

987

Zakon o Božićnom blagdanu

988

Zakon o vodama

989

Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja

990

Zakon o prestanku rada sudova udruženog rada

991

Zakon o izmjenama Zakona o kinematografiji

992

Zakon o dopuni Zakona o samostalnom obavljanju privrednih djelatnosti osobnim radom

993

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu

994

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj

995

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društvenoj kontroli cijena

996

Odluka o osnivanju Odbora Sabora Republike Hrvatske za zaštitu ljudskih prava

997

Odluka o izmjeni Odluke o zastupničkom paušalu