Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 3/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 3/1991

Zagreb, 29. siječnja 1991.

73

Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Republike Hrvatske

74

Rješenje o razrješenju tajnika Koordinacionog odbora Vlade Republike Hrvatske za razvoj male privrede

75

Rješnje o imenovanju direktora Republičkog zavoda za plan, analize i prognoze Republike Hrvatske

76

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra energetike i industrije Republike Hrvatske za industriju

77

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra energetike i industrije Republike Hrvatske u Sektoru za pravne i opće poslove

78

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra prosvjete i kulture Republike Hrvatske

79

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra prosvjete i kulture Republike Hrvatske za međunarodnu kulturnu suradnju

80

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra turizma Republike Hrvatske za ustrojstvo hrvatske turističke zajednice i promicanje turizma na domaćem i inozemnom tržištu

81

Rješenje o imenovanju direktora Uprave za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske

82

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Hrvatske matice iseljenika

83

Rješenje o razrješenju direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Hrvatske

84

Pravilnik o osposobljavanju osoba za vozače vozila na motorni pogon i polaganju vozačkog ispita

85

Pravilnik o stručnoj spremi i o legitimaciji republičkog inspektora cestovnog prometa i cesta