Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 51/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 51/1991

Zagreb, 1 . listopada 1991.

1241

Plan Dugoročnog razvoja pošte i telekomunikacija u Republici Hrvatskoj do 2000. godine sa Srednjoročnim planom razvoja za razdobljeod 1991. do 1995. godine

1242

Uredba o porezu iz neto-plaća i drugih osobnih primanja