Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 9/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 9/1992

Zagreb, 21. veljače 1992.

139

Zaključci

140

Deklaracija o osudi političkog procesa i presude kardinalu dr. Alojziju Stepincu

141

Deklaracija o osudi uhićenja i umorstva Andrije Hebranga

142

Odluka o potvrdi Uredbe sa zakonskom snagom koju je donio Predsjednik Republike Hrvatske

143

Odluka o davanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske

144

Zakon o nadzoru državne granice

145

Zakon o matičnom broju

146

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o osobnoj iskaznici

147

Zakon o izmjeni Zakona o Vladi Republike Hrvatske

148

Zakon o izmjenama Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima

149

Zakon o izmjeni Zakona o područjima općina u Republici Hrvatskoj

150

Odluka o imenovanju direktora Javnog poduzeća Hrvatska radio-televizija

151

Odluka o imenovanju članova Savjeta Narodne banke Hrvatske

152

Odluka o izboru dva suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske

153

Odluka o izboru dva suca Privrednog suda Hrvatske

154

Odluka o izboru suca Okružnog suda u Bjelovaru

155

Odluka o izboru suca Okružnog suda u Splitu

156

Odluka o izboru suca Okružnog suda u Zagrebu

157

Odluka o izboru dva suca Okružnog privrednog suda u Splitu

158

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Bjelovaru

159

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Koprivnici

160

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Makarskoj

161

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Metkoviću

162

Odluka o izboru tri suca Općinskog suda u Puli

163

Odluka o izboru pet sudaca Općinskog suda u Splitu

164

Odluka o izboru dva suca Općinskog suda u Šibeniku

165

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Zlataru

166

Odluka o izboru pet sudaca Općinskog suda u Zagrebu

167

Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske

168

Odluka o razrješenju dužnosti suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske

169

Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Okružnog suda u Šibeniku

170

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Osijeku

171

Odluka o razrješenju dužnosti tri suca Okružnog suda u Osijeku

172

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Sisku

173

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Zagrebu

174

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Zagrebu

175

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Dubrovniku

176

Odluka o razrješenju duinosti suca Općinskog suda u Dugom Selu

177

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Karlovcu

178

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Kostajnici

179

Odluka o razrješenju dužnosti dva suca Općinskog suda u Petrinji

180

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Puli

181

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Slunju

182

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Varaždinu

183

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek

184

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb

185

Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Pakrac

186

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Daruvar

187

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Osijek

188

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Split

189

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Vinkovci

190

Odluka o izboru člana Komisije Sabora za izbor i imenovanja iz Vijeća udruženog rada

191

Odluka o izboru člana Zakonodavno-pravne komisije Sabora iz Vijeća općina

192

Odluka o izboru člana Odbora Sabora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo iz Vijeća općina

193

Odluka o izboru člana Komisije Sabora za izbor i imenovanja iz Društveno-političkog vijeća

194

Odluka o osnivanju Pododbora za otoke

195

Odluka o osnivanju Vijeća za strategiju razvitka Hrvatske

196

Odluka o imenovanju zamjeknika načelnika Glavnog stožera Hrvatske vojske za Kopnenu vojsku

197

Uredba o Uredu za suradnju i prihvaćanje mirovnih snaga UN u Republici Hrvatskoj

198

Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana

199

Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnina u društvenom vlasništvu u k.o. Rijeka

200

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1991. i 1992. godini

201

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju robe na koju se plaća posebna pristojba za izravnanje poreznog opterećenja uvezene robe u 1991. i 1992. godini

202

Odluka o prestanku važenju Odluke o načinu formiranja cijena proizvoda iz uvoza

203

Naredba o graničnim prijelazima i mjestima u kojima se obavlja sanitarno-zdravstveni nadzor nad putnicima i uvozom, izvozom i provozom pošiljki koje prilikom uvoza podliježu ovom nadzoru

204

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o uplatnim računima prihoda za financiranje javnih potreba, načinu njihova uplaćivanja i izvješćivanju korisnika o tim prihodima

205

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-30/1991. od 5. veljače 1992.

206

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-261/1991. od 5. veljače 1992.

207

Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske

208

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika za stjecanje zvanja viši arhivist i arhivski savjetnik