Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 34/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 34/1992

Zagreb, 17. lipnja 1992.

865

Deklaracija o zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj

866

Rezolucija o obnovi Hrvatske kulturne baštine

867

Rezolucija

868

Odluka o odobrenju Godišnjeg obračuna Direkcije za republičke robne rezerve za 1991. godinu

869

Odluka o odobrenju Financijskog plana Direkcije za republičke robne rezerve za 1992. godinu

870

Autentično tumačenje članka 48., stavka 4. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 19/90. i 19/92.)

871

Odluka o imenovanju predstavnika Sabora Republike Hrvatske u Sveučilišnu skupštinu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

872

Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Križevcima

873

Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Rovinju

874

Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Otočcu

875

Odluka o izboru tri suca Općinskog suda u Osijeku

876

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Opatiji

877

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Puli

878

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Rijeci

879

Odluka o izboru pet sudaca Općinskog suda u Splitu

880

Odluka o izboru suca Okružnog suda u Varaždinu

881

Odluka o izboru dva suca Općinskog suda u Varaždinu

882

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Požegi

883

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog privrednog suda u Splitu

884

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Malom Lošinju

885

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Metkoviću

886

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Opatiji

887

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Osijeku

888

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Šibeniku

889

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Varaždinu

890

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Zagrebu

891

Odluka o razrješenju dužnosti općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Dugo Selo

892

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb

893

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Dugo Selo

894

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Split

895

Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske

896

Ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj

897

Zakon o ustrojstvu republičke uprave (pročišćeni tekst)

898

Zakon o povlasticama slijepih osoba, osoba oboljelih od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti kao i osoba oboljelih od multiple skleroze, mentalno nedovoljno razvijenih; osoba oštećena sluha, dijaliziranih bolesnika; invalida rada, civilnih invalida rata koje nisu u stanju da same osiguraju u cijelosti ili djelomično potrebe normalnog individualnog ili društvenog života uslijed invalidnosti bilo prirodene ili stečene i njihovih pratilaca u unutarnjem putničkom prometu

899

Odluka o razrješenju zamjenika ministra obrane

900

Odluka o imenovanju ministra pravosuđa i uprave

901

Odluka o imenovanju prvog zamjenika predstojnika Ureda za zaštitu ustavnog poretka Republike Hrvatske

902

Odluka o razrješenju izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji

903

Odluka o imenovanju ministra inozemnih poslova

904

Rješenje o razrješenju savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske

905

Rješenje o imenovanju pomočnika ministra iseljeništva

906

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra iseljeništva

907

Rješenje o imenovanju savjetnice potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

908

Rješenje o imenovanju direktora Republičkog zavoda za industrijsko vlasništvo

909

Rješenje o imenovanju direktora Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo

910

Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Republičkog fonda "Zrinski i Frankopani"

911

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Republičkog fonda "Zrinski i Frankopani"

912

Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog poduzeća "Hrvatski registar brodova"

913

Rješenje o imenovanju Privremenog upravnog odbora "Lutrije Hrvatske"

914

Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora "Lutrije Hrvatske"

915

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora poduzeća "Remontno brodogradilište Šibenik"

916

Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora poduzeća "Remontno brodogradilište Šibenik"

917

Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske

918

Pravilnik o opsegu, uvjetima i načinu obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavlja pravni subjekt izvan Zavoda za zapošljavanje

919

Naredba o vremenu u kojem zrakoplovna pristaništa moraju biti otvorena

920

Naredba o visini naknade za provjeru stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja

921

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-120/1991. od 27. svibnja 1992.

922

Pravilnik o minimalnim uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu