Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 64/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 64/1992

Zagreb, 9. listopada 1992.

1692

Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Republici Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Sarajevu

1693

Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko sa sjedištem u Rabatu

1694

Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj sa sjedištem u Sofiji

1695

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Melbournu, Commonwealth of Australia

1696

Ukaz

1697

Ukaz

1698

Ukaz

1699

Ukaz

1700

Odluka o obvezi stavljanja u promet određenih količina brašna i kruha tipa 850

1701

Uredba o izmjeni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana

1702

Rješenje o imenovanju savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske

1703

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravosuda i uprave

1704

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra pravosuda i uprave

1705

Rješenje o imenovanju direktora Zavoda za javnu upravu u Ministarstvu pravosuda i uprave

1706

Rješenje o imenovanju direktora Zavoda za informatizaciju državne uprave, pravosuđa javnih djelatnosti u Ministarstvu pravosuđa i uprave

1707

Rješenje o imenovanju direktora Uprave za imovinskopravne poslove u Ministarstvu pravosuda i uprave

1708

Rješenje o imenovanju v. d. direktora Uprave za izvršenje sankcija u Ministarstvu pravosuda i uprave

1709

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra graditeljstva i zaštite okoliša

1710

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra graditeljstva i zaštite okoliša

1711

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra graditeljstva i zaštite okoliša

1712

Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog poduzeća "Brijuni"

1713

Rješenje o razrješenju direktora Uprave za imovinskopravne poslove u Ministarstvu pravosuđa i uprave

1714

Rješenje o razrješenju direktora Republičkog zavoda za međunarodnu znanstveno-tehničku suradnju

1715

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja

1716

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrdivanju vrijednosti beda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1992. godini

1717

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog adnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini

1718

Odluka o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini (pročišćeni tekst)

1719

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrdivanju visine plaće zdravstvenih radnika, pripravnika i specijalizanata u organizacijama zdravstva