Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 76/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 76/1992

Zagreb, 9. studenoga 1992.

1994

Sporazum

1995

Uredba o prestanku važenja Uredbe o plaćama

1996

Odluka o potvrdi Završnog računa Narodne banke Hrvatske za 1991. godinu

1997

Odluka o potvrdi Financijskog plana Narodne banke Hrvatske za 1992. godinu

1998

Odluka o izboru člana Odbora za vanjsku politiku

1999

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužitelja u Okružnom javnom tužiteljstvu Gospić

2000

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu Gospić

2001

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu Kutina

2002

Odluka o imenovanju opanskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu Zlatar

2003

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu Zagreb

2004

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu Osijek

2005

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu Osijek

2006

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu Šibenik

2007

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu Varaždin

2008

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu Zagreb

2009

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika javnog tužitelja Hrvatske

2010

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika javnog tužitelja Hrvatske

2011

Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda u Splitu

2012

Odluka o razrješenju dužnosti suca Privrednog suda Hrvatske

2013

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o čamcima

2014

Podatak o vrijednosti boda za plaćanje naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, pregleda etalona, uzoraka, referentnih tvari i mjerila

2015

Podatak o vrijednosti boda za plaćanje naknada za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina

2016

Uputa za provodenje Sporazuma o isplatama plaća za listopad i studeni 1992. godine