Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 81/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 81/1992

Zagreb, 30. studenoga 1992.

2107

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o organizaciji, radu i djelokrugu sudbene vlasti u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

2108

Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Washingtonu

2109

Odluka o ukidanju Inozemnog ureda Republike Hrvatske u Londonu, Velika Britanija

2110

Ukaz

2111

Ukaz

2112

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravosuđa i uprave

2113

Rješenje o imenovanju direktora Uprave Naaonalnog parka "Risnjak"

2114

Rješenje o imenovanju Privremenog upravnog odbora "Lutrije Hrvatske"

2115

Pravilnik o visini naknade ža obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole

2116

Rješenje o početku rada Carinske ispostave Buzet Carinarnice Pula

2117

Rješenje o početku rada Carinskog referata Virovitica Carinarnice Koprivnica

2118

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za prosinac 1992. godine

2119

Odluka o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kedita po štednim ulozima i tekućim računima građanima u dinarima

2120

Odluka o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju za mjesec prosinac 1992. godine

2121

Koeficijenti porasta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj

2122

Podatak o rastu cijena na malo u studenom 1992. godine