Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 84/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 84/1992

Zagreb, 4. prosinca 1992.

2182

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

2183

Zakon o Hrvatskom fondu za privatizaciju

2184

Uredba o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d. d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske

2185

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Jurovski Hrod - Metlika

2186

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza MiIjana - Imeno

2187

Ispravak OdIuke o izmjeni OdIuke o visini naknade za zaštitu voda