Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 102/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 102/1993

Zagreb, 10. studenoga 1993.

1965

Odluka o razrješenju savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za unutarnju politiku

1966

Odluka o imenovanju savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za unutarnju politiku

1967

Odluka o imenovanju pomoćnika savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za unutarnju politiku

1968

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti

1969

Odluka o izmjeni Odluke o vrsti, količini i vrijednosti predmeta na koje se pri uvozu primjenjuju carinske povlastice

1970

Odluka o određivanju paušalnog iznosa za troškove kaznenog postupka

1971

Odluka o prestanku Poduzeća "Zrakoplovno-tehnički centar" Zagreb

1972

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju otpremnog plinovoda DN 150 "Legrad Donja Dubrava"

1973

Rješenje o imenovanju savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske

1974

Rješenje o razrješenju savjetnice potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

1975

Rješenje o imenovanju savjetnice potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

1976

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

1977

Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora poduzeća "Pomorski centar za elektroniku" - Split

1978

Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora poduzeća "Pomorski centar za elektroniku" - Split

1979

Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora poduzeća "Remontno brodogradilište Šibenik"

1980

Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora poduzeća "Remontno brodogradilište Šibenik"

1981

Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Adminislrativne komisije Vlade Republike Hrvatske

1982

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike Njemačke i Belgije

1983

Rješenje o utvrđivanju cijena poljoprivrednih proizvoda, drva na panju po vrsti drveta, troškova za reprodukciju i usluga za valorizaciju katastarskog prihoda 1993. godine

1984

Popis ovlaštenih revidenata

1985

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-124/1993. od 13. listopada 1993.

1986

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-336/1992. od 20. listopada 1993.

1987

Ispravak Odluke o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske