Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 26/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 26/1993

Zagreb, 1. travnja 1993.

447

Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje

448

Ukaz

449

Odluka o imenovanju posebnog savjetnika Predsjednika Republike Hrvatske za pravna pitanja

450

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

451

Odluka o načinu utvrđivanja opće kvote za odobravanje kredita bankama iz primarne emisije u II. tromjesečju 1993. godine

452

Odluka o odobravanju reeskontnih i lombardnih kredita

453

Odluka o obaveznoj rezervi banaka od Narodne banke Hrvatske

454

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za travanj 1993. godine

455

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kamatnim stopama i stopama naklade Narodne banke Hrvatske

456

Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj odgodi vraćanja dijela kredita odobrenih iz primarne emisije pravnim osobama koje su pretrpjele štetu od ratnih razaranja

457

Odluka o izmjeni Odluke o načnu održavanja minimalne likvidnosti banaka

458

Odluka o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građanima u dinarima

459

Odluka o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju