Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 43/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 43/1993

Zagreb, 10. svibnja 1993.

749

Zaključak

750

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

751

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi

752

Zakon o izmjenama Zakona o vodama

753

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu kontrole cijene

754

Zakon o izmjeni Zakona o oružju

755

Zakon o plaćanju doplatne marke "Zrinski i Frankopani" u unutarnjem poštanskom prometu

766

Zakon o plaćanju doplatne marke "Dr. Alojzije Stepinac, 1898. - 1960." u unutarnjem poštanskom prometu

767

Odluka o odobrenju godišnjeg obračuna Direkcije za državne robne rezerve za 1992. godinu

758

Odluka o odobrenju Financijskog plana Direkcije za državne robne rezerve za 1993. godinu.

759

Odluka o razrješenju dužnosti člana Odbora za zakonodavstvo

760

Odluka o razrješenju dužnosti dva člana Odbora za zakonodavstvo iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika

761

Odluka o izboru člana Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav

762

Odluka o izboru člana Odbora za zakonodavstvo

763

Odluka o izboru člana Odbora za vanjsku politiku

764

Odluka o izboru člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

765

Odluka o izboru člana Odbora za financije i državni proračun

766

Odluka o izboru člana Odbora za ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina

767

Odluka o razrješenju i o izboru člana Odbora za pomorstvo, promet i veze

768

Odluka o imenovanju članova Komisije za izdavanje obveznica za obnovu Republike Hrvatske

769

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu republičkih nagrada za znanstvenoistraživački rad

770

Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika i zamjenika člana Republičke disciplinske komisije drugog stupnja

771

Odluka o imenovanju člana Vijeća Hrvatske radio-televizije

772

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora "Nagrade Vladimir Nazor"

773

Rješenje o razrješenju generalnog direktora Hrvatske elektroprivrede

774

Rješenje o imenovanju generalnog direktora Hrvatske elektroprivrede

775

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra industrije, brodogradnje i energetike

776

Rješenje o razrješenju direktora Uprave prihoda

777

Rješenje o imenovanju direktora Uprave prihoda

778

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra financija

779

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

780

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

781

Odluka o visini i načnu obračuna naknade za vađenje pijeska, šljunka i kamena

782

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-I-196/1988. od 28. travnja 1993.

783

Ispravak Uredbe o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993.)

784

Ispravak izmjena i dopuna Tarifnoga sustava za prodaju električne energije