Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 60/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 60/1993

Zagreb, 25. lipnja 1993.

1212

Ukaz o proglašenju Zakona o privremenom djelovanju upravnih i sudbenih tijela

1213

Ukaz o proglašenju Zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju javnog poduzeća INA - Industrija nafte

1214

Odluka o razrješenju zamjenika ministra pravosuđa i uprave

1215

Ukaz

1216

Uredba o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

1217

Uredba o redoslijedu plaćanja nepodmirenih obveza

1218

Uredba o upravnim pristojbama

1219

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o iskaznici i znaku graničnog veterinarskog inspektora

1220

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o zaštitnim mjerama i uvjetima pri uvozu i provozu goveda, ovaca, koza, svinja i ostalih papkara i njihovih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske u svezi sprečavanja unosa zarazne bolesti slinavke i šapa

1221

Naredba o izmjenama Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene

1222

Odluka o razrješenju predsjednika Odbora izvršnih direktora Hrvatske kreditne banke za obnovu

1223

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora izvršnih direktora Hrvatske kreditne banke za obnovu