Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 2/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 2/1994

Zagreb, 12. siječnja 1994.

11

Odluka o proglašenju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata

12

Odluka o proglašenju Zakona o Hrvatskom autoklubu

13

Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

14

Odluka o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

15

Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

16

Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama

17

Odluka o osnivanju veleposlanstva Republike Hrvatske u Argentini sa sjedištem u Buenos Airesu

18

Odluka o potvrđenju izbora podžupana Županije Osječko-baranjske

19

Odluka o prestanku važenja Odluke o visini posebne pristojbe (prelevmana) pri uvozu šećera

20

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra pomorstva, prometa i veza

21

Rješenje o razrješenju direktora Uprave kontrole leta u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza

22

Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave kontrole leta u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza

23

Rješenje o imenovanju direktora Poduzeća "Plovput" Split

24

Rješenje o imenovanju savjetnice potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

25

Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

26

Pravilnik o početnom godišnjem iznosu naknade za koncesiju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

27

Naredba o obveznom pretraživanju svih konja u Županiji Sisačko-moslavačkoj na zaraznu bolest Infekcioznu anemiju kopitara i mjerama za njeno suzbijanje

28

Naredba o visini posebne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

29

Odluka o gradskim porezima i o prirezu na porez na dohodak

30

Odluka o prirezu na porez na dohodak