Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 4/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 4/1994

Zagreb, 19. siječnja 1994.

83

Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama kao minimalnu rezervu za održavanje likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu u 1994. godini

84

Odluka o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka za održavanje njihove dnevne likvidnosti

85

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

86

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu

87

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

88

Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-239/1993.

89

Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-206, 207, 209, 222/1992.