Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 54/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 54/1994

Zagreb, 13. srpnja 1994.

972

Odluka o dodjeli Povelje Republika Hrvatske Dubravačkom festivalu

973

Odluka o razrješenju ministra financija

974

Odluka o razrješenju zamjenika ministra financija

975

Odluka o imenovanju ministra financija

976

Odluka o imenovanju zamjenika ministra financija

977

Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu uvoza i izvoza određene robe

978

Odluka o boji i oznakama službene odore ovlaštenih službenih osoba carinske službe Republike Hrvatske

979

Odluka o razrješenju članova Upravltog odbora Javnog poduzeća "Brijuni"

980

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javnog poduzeća "Brijuni"

981

Zakon o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji

982

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (pročišćeni tekst)

983

Naredba o ustanovljenju zabranjenih zona u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske

984

Naputak o isplatama u gotovu novcu

985

Odluka o izmjeni Općeg kolektivnog ugovora za javne djetatnosti i javna poduzeća

986

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih djelatnosti

987

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih poduzeća