Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 57/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 57/1994

Zagreb, 29. srpnja 1994.

1039

Odluka o dodjeli Ordena kralja Tomislava

1040

Odluka o dodjeli Ordena kneza Trpimira

1041

Odluka o odlikovanju Ordenom Danice Hrvatske

1042

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

1043

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Konzulata Perua u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Zagrebu

1044

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za kontrolu lijekova

1045

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice"

1046

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničkog bolničkog centra Rijeka

1047

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinike za plućne bolesti "Jordanovac" - Zagreb

1048

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

1049

Pravilnik o službenoj iskaznici urbanističkog inspektora

1050

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

1051

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavanju licence za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza

1052

Odluka o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

1053

Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim uatanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse za 1994. godinu

1054

Odluka o utvrđivanju osnovice plaće djelatnika u zdravstvu Republike Hrvatske

1055

Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja osigurane osobe, te utvrđivanju statusa osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja

1056

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-364/1993. od 5. srpnja 1994.

1057

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-87/1994. od 5. srpnja 1994.

1058

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-412/1993. od 13. srpnja 1994.

1059

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-362/1992. od 5. srpnja 1994.

1060

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-46/1994. od 13. srpnja 1994.

1061

Ispravak Naputka o načinu popunjavanja obrazaca platnog prometa za uplatu doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori

1062

Ispravak Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih poduzeća