Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 82/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 82/1994

Zagreb, 11. studenog 1994.

1390

Zakon o zaštiti okoliša

1391

Odluka o imenovanju članova izaslanstva Republike Hrvatske za pregovore sa specijalnim izaslanikom glavnog tajnika UN Boutros Boutros Ghalia o zaključenju sporazuma o položaju UNPROFOR-a

1392

Odluka o oslobađanju plaćanja posebne pristojbe (prelevmana) pri uvozu šećera

1393

Odluka o visini naknade za obvezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko granice Republike Hrvatske i visini naknade za kontrolu nad sredstvima za zaštitu bilja pri uvozu u Republiku Hrvatsku

1394

Rješenje o razrješenju pomočnika ministra kulture

1395

Rješenje o razrješenju pomočnice ministra kulture

1396

Rješenje o razrješenju pomočnika ministra prosvjete i športa

1397

Rješenje o imenovanju pomočnika ministra prosvjete i športa

1398

Rješenje o imenovanju pomočnika ministra prosvjete i športa

1399

Rješenje o imenovanju tajnika Ministarstva prosvjete i športa

1400

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o javnobilježničkim uredima

1401

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

1402

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o privremenoj javnobilježnićkoj tarifi

1403

Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika

1404

Pravilnik o obrascu iskaznice državnog inspektora za poštu

1405

Pravilnik o pečatu za pečačenje radijske postaje,telekomunikacijske i druge tehničke opreme

1406

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-449/1993 od 2. studenoga 1994.

1407

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-871/1994 od 4. studenoga 1994.

1408

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VIII-296/1993 od 26. listopada 1994.

1409

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-874/1994 od 4. studenoga 1994.