Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 83/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 83/1994

Zagreb, 18. studenoga 1994.

1410

Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Los Angelesu, Savezna Država Californija, SAD

1411

Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Republici Italiji, sa sjedištem u Trstu

1412

Uredba o dopuni Zakona o slobodnim zonama

1412

Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, sa sjedištem u Skopju

1413

Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske - za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri organizaciji Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (UNESCO), sa sjedištem u Parizu

1414

Odluka o razrješenju pomoćnika ministra unutarnjih poslova

1415

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra unutarnjih poslova

1416

Odluka o razrješenju člana Komisije za pomilovanja Republike Hrvatske

1417

Odluka o imenovanju člana Komisije za pomilovanja Republike Hrvatske

1418

Odluka o imenovanju savjetnika i opunomoćenika Predsjednika Republike Hrvatske za konfederalne odnose (Republike Hrvatske s bošnjačko-hrvatskom Federacijom Bosne i Hercegovine)

1419

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

1420

Uredba o minimalnoj plaći

1421

Odluka o davanju poslovne zgrade Republike Hrvatske u Baškoj na uporabu općini Baška

1422

Odluka o davanju poslovne zgrade Republike Hrvatske u Malinskoj na uporabu općini Malinska

1423

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Svučilišta u Splitu

1424

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Sveučilišta Joslipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1425

Rješenje o imenovanju ravnatelja Državne geodetske uprave

1426

Rješenje o imenovanju ravnatelja Državne uprave za zaštitu kulture i prirodne baštine

1427

Rješenje o rezrješenju pomoćnika ministra prosvjete i športa

1428

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra prosvjete i športa

1429

Rješenje o imenovanju ravnatelja Zavoda za školstvo u Ministarstvu prosvjete i športa

1430

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra uprave

1431

Rješenje o imenovanju zamjenika ravnatelja Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine

1432

Rješenje o razrješenju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

1433

Rješenje o razrješenju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

1434

Rješenje o razrješenju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

1435

Rješenje o razrješenju savjetnice potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

1436

Rješenje o imenovanju pomoćnice tajnika Vlade Republike Hrvatske

1437

Rješenje o imenovanju direktora "Fundacije Ivana Meštrovića"

1438

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Direkcije za nadzor društava za osiguranje

1439

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup lovišta na površinama zemljišta u vlasništvu države

1440

Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Komisije za davanje koncesije prava lova u lovištima na površinama zemljišta u vlasništvu države

1441

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i opremi te uvjetima za upravljanje vozilima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

1442

Pravilnik o dopuni Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

1443

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika u obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa

1444

Rješenje Ustavnog suda Republlike Hrvatske broj U-I-892/1994. od 14. studenoga 1994.

1445

Rješenje Ustavnog suda Republlike Hrvatske broj U-II-862/1994. od 4. studenoga 1994.

1446

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-904/1994. od 14. studenoga 1994.

1447

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-826/199. od 14. studenoga 1994.