Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 94/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 94/1994

Zagreb, 22. prosinca 1994.

1618

Odluka o postavljanju veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Italiji, i izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici San Marino, sa sjedištem u Rimu.

1619

Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ukrajini sa sjedištem u Kijevu

1620

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o povećanju koeficijenta platnog razreda i položajnim dodacima određenih službenika u javnim službama

1621

Odluka o povjeravanju prava lova u lovištima u vlasništvu države

1622

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje koncesije prava lova na lovištima u vlasništu države

1623

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lovišta u vlasništu države

1624

Odluka o opsegu prava obveznog zdravstvenog osiguranja za 1995. godinu

1625

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Direkcije za nadzor društava za osiguranje

1626

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proraćuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba

1627

Rješenje o odobrenju carinskog kontingenta za uvoz sirovina, reprodukcijskih i drugih materijala koji se rabe pri proizvodnji roba za izvoz u 1995. godini

1628

Rješenje o odobrenju carinskog kontingenta za uvoz opreme i dijelova, te instalacijskog materijala za zamjenu ili popravak opreme i objekata uništenih ili oštećenih ratnim razaranjima za 1995. godinu

1629

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametnićkih bolesti i njihovom financiranju u 1995. godini

1630

Dopuna popisa priznatih novostvorenih sorti poljoprivrednog bilja u Republici Hrvatskoj

1631

Dopuna Popisa stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Republici Hrvatskoj

1632

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu

1633

Pravilnik o iznljenama i dopunama Pravilnika o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

1634

Potvrda o naplati novčane kazne na mjestu izvršenja prekršaja

1635

Podatke o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i pripadajućem indeksu promjene vrijednosti kn prema DEM na dan 12. prosinca 1994. godine