Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 95/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 95/1994

Zagreb, 27. prosinca 1994.

1636

Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga

1637

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina

1638

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

1639

Zakon o izmjenama i, dopunama Zakona o porezu na dohodak

1640

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje

1641

Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika u 1995. godini

1642

Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidško osiguranje individualnih poljoprivrednika u 1995. godini

1643

Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih privrednika u 1995. godini

1644

Zakon o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu u 1995. godini

1645

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zapošljavanju

1646

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

1647

Odluka o imenovanju članova Odbora za obilježavanje 50. obljetnice pobjede antifašistićke koalicije u Europi i svijetu

1648

Odluka o privremenoj zabrani prijama službenika i namještenika u tijela državne uprave i javne službe koje se financiraju iz proračauna Republike Hrvatske

1649

Odluka o stopi i osnovici za obračunavanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u 1995.