Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 7/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 7/1995

Zagreb, 30. siječnja 1995.

67

Deklaracija

68

Zakon o izmjeni Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti

69

Zakon o izmjenama Zakona o Narodnoj banci Hrvatske

70

Odluka o imenovanju Izaslanstva Sabora Republike Hrvatske u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe za 1995. godinu

71

Odluka o razrješenju i izboru predsjednika, dopredsjednika člana Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport

72

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i državni proračun

73

Odluka o izboru četiriju članova Vijeća Državnog ravnateljstva za robne zalihe iz reda članova Odbora za financije i državni proračun

74

Odluka o imenovanju predsjednika i šest članova Odbora za obnovu Dubrovnika

75

Odluka o imenovanju predsjednika i triju članova Muzejskog vijeća Hrvatske

76

Odluka o imenovanju ministra poljoprivrede i šumarstva

77

Odluka o imenovanju ministra privatizacije i upravljanja imovinom

78

Odluka o imenovanju ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

79

Odluka o imenovanju ministra rada i socijalne skrbi

80

Odluka o imenovanju ministra u Vladi Republike Hrvatske

81

Odluka o imenovanju zamjenika ministra kulture

82

Odluka o razrješenju ministra rada i socijalne skrbi

83

Odluka o razrješenju zamjenika ministra rada i socijalne skrbi

84

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za Istru

85

Odluka o razrješenju pročelnika Odsjeka za predstavke i pritužbe

86

Odluka o razrješenju pročelnika Kabineta Predsjednika Republike i imenovanju savjetnika za iseljeništvo i za arhiv Predsjednika Republike

87

Odluka o razrješenju pomoćnika predstojnika Ureda Predsjednika Republike i imenovanju pročelnika Kabineta Predsjednika Republike

88

Odluka o razrješenju v.d. pročelnika Kabineta Predsjednika Republike i imenovanju pomoćnika Predstojnika Ureda Predsjednika Republike

89

Odluka o imenovanju pročelnika Odsjeka za odnose s građanstvom

90

Odluka o razrješenju voditelja Državnog protokola

91

Odluka o postavljanju ravnatelja Državnog protokola i veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske

92

Odluka o određivanju imovine i osoba te uvjetima pod kojima se mogu osigurati ili suosigurati kod inozemnog osiguratelja

93

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju vodozahvata i rezervoara Bukovje s pripadajućim cjevovodom na dijelu k.č. broj 3007, k.o. Plešivica

94

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

95

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

96

Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra

97

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra

98

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje izvoznih poslova

99

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati stručna organizacija iz članka 205. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

100

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa

101

Objava o upisu u registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke

102

Ispravak Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

103

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak