Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 35/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 35/1995

Zagreb, 26. svibnja 1995.

706

Zakon o Narodnoj banci Hrvatske (pročišćeni tekst)

707

Zakon o porezu na dobit (pročišćeni tekst )

708

Zakon o boravišnoj prlstojbi (pročišćeni tekst)

709

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (pročišćeni tekst)

710

Zakon o rudarstvu (pročišćeni tekst)

711

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada (plaće i mirovine)

712

Rješenje o početku rada Carinske ispostave Nova Gradiška Carinarnice Osijek

713

Odluka o ograničenju plasmana banaka

714

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica

715

Odluka o dopuni Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske

716

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima za odobrenje kratkoročnih kredita na osnovi zaloga blagajničkih zapisa (lombardni kredit)

717

Odluka o obveznom upisu blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

718

Podaci o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i pripadajućem indeksu promjene vrijednosti kn prema DEM na dan 31. svibnja 1995. godine

719

Ispravak Odluke o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske 30. svibnja 1990-1995. godina

720

Ispravak Pravilnika o određivanju pravnih osoba u kojima se može obavljati civilna služba u Republici Hrvatskoj