GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 1/1996

5. siječnja 1996.

1

Odluka o razrješenju dr. Ivana Ilića dužnosti izvanrednog i punomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj

2

Odluka o razrješenju dr. Osmana Muftića
dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran

3

Odluka o razrješenju prof. dr. Zdenka Škrabala dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Lichtenstein

4

Odluka o postavljanju Branimira Strenje za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kini, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji

5

Odluka o postavljanju Ivana Paraća za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske

6

Uredba o privremenoj uporabi bonova pri prodaji naftnih derivata

7

Uredba o Uredu privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti na području Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema

8

Odluka o uputama za provedbu politike plaća u 1996. godini

9

Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske pri Prijelaznoj upravi za uspostavu hrvatske vlasti na području Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema

10

Rješenje o imenovanju zamjenika predstavnika Vlade Republike Hrvatske pri Prijelaznoj upravi za uspostavu hrvatske vlasti na području Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema

11

Rješenje o imenovanju predstojnika Ureda privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti na području Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema

12

Rješenje o imenovanju zamjenika predstojnika Ureda privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti na području Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema

13

Rješenje o imenovanju članova Ureda privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti na području Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema

14

Rješenje o razrješenju Mire Martinec položaja pomoćnice ministra uprave

15

Rješenje o imenovanju Mire Martinec tajni-com Ministarstva uprave

16

Rješenje o imenovanju dr. Slavka Sakomana savjetnikom predsjednika Vlade Republike Hrvatske

17

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Repulike Hrvatske u Općini Gračac

18

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Gračac

19

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Donji Lapac

20

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Donji Lapac

21

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Udbina

22

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Udbina

23

Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju Varaždinsku

24

Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju Varaždinsku

25

Rješenje o razrješenju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju Varaždinsku

26

Rješenje o imenovanju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju Varaždinsku

27

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te proračunskih fondova za financiranje drugih javnih potreba za 1996. godinu

28

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

29

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 1995

30

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u prosincu 1995

31

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-942/1995 od 20. prosinca 1995

32

Ispravak Pravilnika o vođenju popisa znanstvenika i istraživača Ministarstva znanosti i tehnologije

33

Ispravak Uredbe o dopuni Zakona o sanaciji određenih poduzeća

34

Ispravak Pravnilnika o službenim iskaznicama djelatnika bez posebnih oznaka te iskaznicama i značkama djelatnika s posebnim dužnostima i ovlastima u Uredu za nacionalnu sigurnost

35

Drugi ispravak Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata