GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 111/1996

31. prosinca 1996.

2166

Državni proračun Republike Hrvatske za 1997. godinu

2167

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu

2168

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

2169

Zakon o izmjeni Zakona o političkim strankama

2170

Uredba o davanju ovlasti Fondu u stambenom gospodarstvu

2171

Odluka o produljenju roka iz članka 4. stavka 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

2172

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju robe i drugih stvari koje se uvoze iz drugih država ili područja nastalih raspadom bivše SFRJ, a ne smatraju se carinskom robom