GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 62/1996

24. srpnja 1996.

1219

Odluka o imenovanju dr. Sung Kyou Park za počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Koreji

1220

Odluka o postavljenju Franje Antuna Blaževića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Čile i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Boliviji

1221

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Seoulu, Republika Koreja

1222

Odluka o imenovanju mr. Mladena Čuture za generalnog konzula Republike Hrvatske u Kanadi

1223

Rješenje o razrješenju Ante Maričića dužnosti povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Grad Knin

1224

Rješenje o imenovanju Zvonimira Puljića povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za Grad Knin

1225

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o koncesijama u javnim telekomunikacijama

1226

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti visokih učiliša Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti visokih učiliša

1227

Pravilnik o sadržaju i načinu upisa visokih učilišta u Upisnik visokih učilišta

1228

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika

1229

Pravilnik o uvjetima i načinu obavješćivanja potrošača o svojstvima proizvoda alkoholnih pića, duhana i duhanskih prerađevina koji se ne smatra reklamiranjem

1230

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ostvarivanju socijalne zaštite

1231

Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija

1232

Pravilnik o Upisniku putničkih agencija

1233

Pravilnik o Upisniku odobrenja za pružanje turističkih usluga građana

1234

Pravilnik o Upisniku turističkih vodiča

1235

Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča

1236

Pravilnik o Upisniku ugovora o zastupanju turističkih zastupnika

1237

Pravilnik o ispitnom programu za voditelja poslovnice, sastavu ispitne komisije i načinu polaganja stručnog ispita

1238

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) te proizvoda od tih životinja, kao i životinjske hrane i stelje podrijetlom iz Republike Grčke

1239

Popis registriranih objekata u djelatnosti trgovine, konzerviranja, skladištenja i prerade kože