GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 79/1996

26. rujna 1996.

1376

Odluka o postavljenju dr. Marka Žaje izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Portugal i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Angoli

1377

Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj

1378

Odluka o odlikovanju Redom hrvtaskog trolista broj 01-051-96-15-9/1

1379

Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera broj 01-051-96-16-6/1

1380

Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj 01-051-96-13-1-16/1

1381

Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinske zahvalnosti broj 1-051-96-18-8/1

1382

Odluka o odlikovanju dr. Edmunda Stoibera Veleredom Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

1383

Odluka o odlikovanju Mirjane Lučić redom Danice hrvtaske s likom Franje Bučara

1384

Odluka o odlikovanju Ivice Gothardi Škiljan Redom hrvatskog pletera

1385

Pravilnik o načinu obavljanja prijevoza opasnih tvari u pomorskom prometu

1386

Objava o upisu u registar proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala

1387

Objava o upisu u registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke

1388

Objava o brisanju iz registra proizvođača kvalitetne rasplodne stoke

1389

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske U-III-718/1994 od 18. rujna 1996.