GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 82/1996

4. listopada 1996.

1434

Uredba o izmjenama Zakona o obrtu

1435

Odluka o zaduženju Republike Hrvatske kod Dresdner Bank Luxembourg

1436

Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu izbora u Istočnoj Slavoniji, Baranji i Zapadnom Srijemu

1437

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Đuri Mikšecu

1438

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Željku Urhu

1439

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obavljanja poslova razminiranja

1440

Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca dozvole za miniranje

1441

Odluka o odobrenju prospekta i izdavanja vrijednosnih papira "Slatinskoj banci" d.d. Slatina

1442

Odluka o odobrenju prospekta i izdavanja vrijednosnih papira "Međimurskoj banci" d.d. Čakovec

1443

Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila

1444

Pravilnik o opsegu, uvjetima i načinu obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavljaju pravne i fizičke osobe izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

1445

Naputak za izdavanje radnih dozvola strancima

1446

Rješenje o određivanju Referentnog centra za epidemiologiju Ministarstva zdravstva

1447

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti

1448

Pravilnik o homologaciji vozila

1449

Naputak za provođenje postupka homologacije vozila

1450

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. rujna 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1451

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. rujna 1996.

1452

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. rujna 1996.

1453

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. rujna 1996.

1454

Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. rujna 1996.

1455

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. rujna 1996.

1456

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. rujna 1996.

1457

Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. rujna 1996.

1458

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. rujna 1996.

1459

Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. rujna 1996.

1460

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. rujna 1996.

1461

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. rujna 1996.

1462

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. rujna 1996.

1463

Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. rujna 1996.

1464

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. rujna 1996.

1465

Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. rujna 1996.

1466

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. rujna 1996.

1467

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. rujna 1996.

1468

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. rujna 1996.

1469

Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. rujna 1996.

1470

Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. rujna 1996.

1471

Dopuna popisa stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Republici Hrvatskoj

1472

Dopuna popisa priznatih novostvorenih sorti poljoprivrednog bilja u Republici Hrvatskoj