GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 1/1997

3. siječnja 1997.

1
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (pročišćeni tekst) 
2
Zakon o zdravstvenom osiguranju (pročišćeni tekst) 
3
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (pročišćeni tekst) 
4
Odluka o vrstama vojnih odora u oružanim snagama Republike Hrvatske 
5
Pravilnik o izvršavanju vojne obveze i obavljanju civilne službe 
6
Pravilnik o postupku pojednostavljenog raspoređivanja i carinjenja robe primjenom članka 9. Zakona o carinskoj tarifi 
7
Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova 
8
Izmjene i dopune Pravilnika o dodjeli dionica bez naplate 
9
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za područje vodnog gospodarstva i zaposlenike "Hrvatskih voda" ovlaštene za izdavanje vodopravnih akata 
10
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela te naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala 
11
Pravilnik o naknadama za iskorištavanje snimljenih izvedaba umjetnika izvođača 
12
Odluka o dodjeli sredstava za pomoć, liječnje i rekreaciju Matici hrvatskih umirovljenika u godini 1996.
13
Odluka o dodjeli sredstava za pomoć, liječenje i rekreaciju Sindikatu umirovljenika Hrvatske u godini 1996. 
14
Objava o brisanju iz Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena 
15
Objava o brisanju iz Registra dorađivača poljoprivrednog sjemena 
16
Objava o brisanju iz Popisa pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena 
17
Objava o upisu u Registar proizvođača poljoprivrednog sjemena 
18
Objava o upisu u Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena 
19
Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena 
20
Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u prosincu 1996. godine 
21
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 1996. 
22
Ispravak Odluke o obveznicama, stopi i osnovici za plaćanje komorskog doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori za 1997. godinu