GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 118/1997

5. studenoga 1997.

1749

Odluka o sanaciji određenih poduzeća

1750

Odluka o izmjenama Odluke o zaduženosti određenih poduzeća

1751

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Kraljevine Nizozemske - regije Brabant

1752

Naredba o izmjeni Naredbe o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u gospodarskom ribolovu na moru

1753

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije

1754

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama

1755

Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu

1756

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 1997. godine

1757

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u listopadu 1997. godine

1758

Ispravak Pravilnika o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja