GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 126/1997

25. studenoga 1997.

1832

Odluka o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske

1833

Odluka o postavljenju Andrije Kojakovića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Irskoj

1834

Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske broj: 01-051-97-13-6-5/1

1835

Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića broj: 01-051-97-13-3-2/1

1836

Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera broj: 01-051-97-16-9/1

1837

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o zamjeni nekretnina

1838

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o preoblikovanju Javnog poduzeća "Kumrovec" u društvo s ograničenom odgovornošću

1839

Odluka o davanju suglasnosti na Izjavu o usklađenju Javnog poduzeća "Kumrovec" sa Zakonom o trgovačkim društvima

1840

Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Osječko-baranjsku županiju

1841

Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Osječko-baranjsku županiju

1842

Ispravak odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-973/1994.