GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 27/1997

7. ožujka 1997.

338

Odluka o proglašenju spomen-tjedna Dani hrvatskoga jezika

339

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u Novigradu

340

Odluka o razrješenju člana Odbora za naobrazbu, znanost i kulturu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

341

Odluka o izboru člana Odbora za naobrazbu, znanost i kulturu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

342

Odluka o razrješenju i izboru člana Izvršnog odbora Nacionalne grupe Sabora Republike Hrvatske pri Interparlamentarnoj uniji

343

Odluka o razrješenju suca Ustavnog suda Republike Hrvatske

344

Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu

345

Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Splitu

346

Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

347

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice državnog pravobranitelja Primorsko-goranske županije

348

Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Republike Hrvatske

349

Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Republike Hrvatske

350

Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Grada Zagreba

351

Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Grada Zagreba

352

Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Grada Zagreba

353

Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Grada Zagreba

354

Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Grada Zagreba

355

Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Karlovačke županije

356

Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Varaždinske županije

357

Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije

358

Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije

359

Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije

360

Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije

361

Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije

362

Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije

363

Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije

364

Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije

365

Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije

366

Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije

367

Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije

368

Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije

369

Odluka o odlikovanju Joška Kovača Redom hrvatskog pletera

370

Odluka o odlikovanju prof. dr. Henryka Batowskog, akademika i sveučilišnog profesora Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića

371

Odluka o razrješenju Ivice Smiljana dužnosti pomoćnika ministra financija za bankarski i devizni sustav osiguranja

372

Odluka o imenovanju Ivana Vrljića pomoćnikom ministra financija za bankarski i devizni sustav osiguranja

373

Odluka o imenovanju Snježane Bagić zamjenicom ministra pravosuđa

374

Odluka o prihvaćanju povećanja kapitala Europske banke za obnovu i razvoj i dodijeljenom broju dionica Republici Hrvatskoj

375

Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i ŻTorpedoŽ d.d. Rijeka o financiranju isporuke traktora korištenjem sredstava Proračuna

376

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1997. godinu

377

Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-257/1996 od 12. veljače 1997.