GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 28/1997

12. ožujak 1997.

378

Program statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 1997. godinu

379

Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

380

Rješenje o razrješenju Snježane Bagić položaja tajnice Ministarstva pravosuđa

381

Rješenje o razrješenju Mladena Matvijeva položaja zamjenika ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda

382

Rješenje o imenovanju Zorislava Šubarića zamjenikom ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda

383

Rješenje o razrješenju Miljenka Žagara dužnosti ravnatelja Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda

384

Rješenje o imenovanju mr. Ivana Bekavca ravnateljem Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda

385

Naredba o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, u prolazu Mali ždrelac i Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Pelješkim i Koločepskim kanalom, dijelovima Srednjega kanala, Murterskoga mora i Žirjanskoga kanala

386

Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu

387

Naredba o zabrani upotrebe proteina podrijetlom od preživača (osim mlijeka i mliječnih prerađevina) u prehrani preživača

388

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Nizozemske

389

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz određene regije Republike Češke

390

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz određenih regija Republike Italije

391

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike Njemačke

392

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) te proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane i stelje podrijetlom iz Republike Grčke-Pokrajne Evros

393

Odluka o ekonomskoj stopi Naredne banke Hrvatske

394

Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske

395

Odluka o podizanju efektivnog stranog novca s deviznih računa stranih pravnih osoba

396

Odluka o potrebnoj dokumentaciji koju strana pravna osoba treba priložiti ovlaštenoj banci za poslove s inozemstvom kod koje otvara devizni račun

397

Uputa za provođenje odluke o prikupljanju podataka o inozemnim izravnim i portfolio ulaganjima

398

Odluka o imenovanju Milana Vukovića predsjednikom Vrhovnog suda Republike Hrvatske

399

Odluka o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i za plaćanje doprinosa za doplatak za djecu

400

Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa

401

Odluka o utvrđivanju privremenog faktora korekcije za 1996. godinu

402

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1996.

403

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1996. radi određivanja naknade plaće zbog manje plaće na drugom poslu.

404

Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1996.

405

Odluka o dopunama i izmjenama Odluke o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1996.

406

Odluka o izmjenama Odluke o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. prosinca 1996.

407

Odluka o izmjeni Odluke o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. prosinca 1996.

408

Odluka o utvrđivanju privremenog faktora korekcije za 1996. godine

409

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovice osiguranja i plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1996

410

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII 192/1997, U-VII-193/1997 od 10. ožujka 1997.