GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 29/1997

14. ožujak 1997.

411

Odluka o postavljenju Željka Kirinčića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u republici Indoneziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Tajland

412

Odluka o proglašenju 24. ožujka 1997. Danom žalosti

413

Odluka o dopuni Odluke o zabrani uvoza šećera

414

Odluka o izmjeni Odluke o carinskim, poreznim i drugim olakšicama stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj

415

Odluka o ukidanju komisije za nadzor nad radom humanitarnih organizacija

416

Odluka o ukidanju Vijeća za socijalnu politiku

417

Odluka o ukidanju vijeća za mladež

418

Odluka o ukidanju Odbora za gospodarske odnose s inozemstvom

419

Odluka o ukidanju Odbora za pravnu pomoć braniteljima Republike Hrvatske

420

Odluka o ukidanju Komisije Vlade Republike Hrvatske za informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti

421

Naredba o utvrđivanju svote cenzusa redovnih novčanih prihoda iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

422

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe za objekte i tehničku opremu kabelske televizije

423

Rješenje o imenovanju člana Komisije za zaštitu bilja

424

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta

425

Pravilnik o utvrđivanju znanstvenih područja

426

Obvezatne upute OŽ-X i OLS-IX o načinu uređivanja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu

427

Ispravak Zakona o ustanovama

428

Ispravak Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine