GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 34/1997

2. travnja 1997.

494

Odluka o razrješenju prof. dr. Pave Caputa dužnosti zamjenika ministra poljoprivrede i šumarstva

495

Odluka o imenovanju Dubravka Novaka zamjenikom ministra poljoprivrede i šumarstva

496

Odluka o izmjeni Odluke o razrješenju dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj

497

Odluka o razrješenju mr. Damira Zorića zvanja veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova

498

Odluka o imenovanju dr. Miše Munivrane za generalnog konzula Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, Savezna Država California

499

Odluka o imenovanju dr. Pere Jurkovića glavnim savjetnikom Predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo, o imenovanju Franke Barbić savjetnicom Predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo, o razrješenju Darka Grgurića dužnosti savjetnika Predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo

500

Uredba o procjeni utjecaja na okoliš

501

Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda

502

Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske

503

Odluka o utvrđivanju visine naknade izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave

504

Odluka o izmjeni Odluke o posebnim mjerama carinskog nadzora pri uvozu, izvozu ili provozu određenih roba

505

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzeća "RH-ALAN", Zagreb

506

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda

507

Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

508

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kriterijima za dodjelu naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva

509

Pregled izdanih jamstava u 1997. godini

510

Popis pravnih osoba ovlaštenih za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova

511

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-152/1996 od 26. ožujka 1997.

512

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-238/1997 od 27. ožujka 1997.

513

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-213/1997 od 26. ožujka 1997.

514

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 1997. godine

515

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u ožujku 1997. godine