GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 43/1997

23. travnja 1997.

598

Odluka o pripremi i načinu provođenja mobilizacije tijela državne vlasti i pravnih osoba te službe motrenja i obavješčivanja

599

Odluka o metodologiji za izradu planova obrane

600

Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za kretanje u kolicima za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata

601

Pravilnik o obavljanju ribolova mrežama stajačicama

602

Odluka o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

603

Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, umjeravanja etalona, ispitivanja uzoraka referencijskih materijala, ovjeravanja mjerila, provjere pakovina i ispitivanja osposobljenosti laboratorija

604

Naredba o plačanju naknade za troškove ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina te naknade za slike državnih žigova

605

Upute o postupku registracije obveza po Zakonu o preuzimanju dijela duga po Novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene tog duga

606

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-376/1997 od 21. travnja 1997.