GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 51/1997

16. svibnja 1997.

755

Odluka o postavljenju mr. Nikole Debelića za generalnog konzula Republike Hrvatske u Australiji

756

Odluka o razrješenju Vjekoslava Karlovčana dužnosti generalnog konzula Republike Hrvatske u Australiji

757

Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja

758

Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife

759

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju posebnog računa za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

760

Odluka o razvrstavanju cesta u državne ceste

761

Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarnice Republike Hrvatske

762

Pravilnik o načinu utvrđivanja visine kredita za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja

763

Naredba o dopuni Naredbe o uvjetima nabavke određene medicinsko-tehničke opreme