GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 56/1997

4. lipnja 1997.

842

Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama

843

Odluka o prijelazu dijela korisnika državnog proračuna na izravnu isplatu s jedinstvenog računa riznice u 1997. godini

844

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Sveučilišta u Rijeci

845

Naputak o sastavljanju polugodišnjeg financijskog izvješća proračuna i proračunskih korisnika

846

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

847

Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene

848

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dozvola društvu za poslovanje vrijednosnim papirima i ovlaštenom posredniku za obavljanje poslova trgovine vrijednosnim papirima

849

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 1997.

850

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u svibnju 1997. godine