GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 94/1997

10. rujna 1997.

1479

Uredba o roku za podnošenje zahtjeva za obnovu te o popravku i opremanju obiteljskih kuća i stanova u hrvatskom Podunavlju

1480

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1997. godinu

1481

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju ribolova mrežama stajačicama

1482

Naredba o visini naknade za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske

1483

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa

1484

Izmjena Naputka za provedbu Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji