GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 4/1998

13. siječnja 1998.

43

Odluka o imenovanju mr. Lidije Zorić savjetnicom Predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo

44

Odluka o dopuni Odluke o prodaji deviza domaćim fizičkim osobama

45

Rješenje o razrješenju mr. Krune Kovačevića položaja predstojnika Ureda za suradnju s mirovnim operacijama

46

Rješenje o imenovanju Tomislava Vidoševića predstojnikom Ureda za suradnju s Organizaciju za europsku sigurnost i suradnju (OESS)

47

Rješenje o imenovanju Josipa Esterajhera zamjenikom predstojnika Ureda za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OESS)

48

Pravilnik o pomorskim knjižicama, odobrenjima za ukrcanje i nadležnosti lučkih kapetanija za izdavanje

49

Naredba o visini naknada za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske

50

Pravilnik o tehničkim, gospodarskim i drugim uvjetima za uređenje sustava melioracijske odvodnje, te osnovama za tehničko i gospodarsko održavanje sustava

51

Odluka o datumu početka osiguranja štednih uloga

52

Statut Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

53

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-1104/1997 od 17. prosinca 1997.

54

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VIII-12/1998 od 9. siječnja 1998.

55

Ispravak Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću