GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 5/1998

16. siječnja 1998.

56

Odluka o ustanovljenju posebne spomen medalje u prigodi posvemašnjeg vraćanja pod državni suverenitet, odnosno u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske područja Hrvatskog Podunavlja koje je bilo pod privremenom upravom UNTAES-a

57

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerilima za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja

58

Odluka o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi

59

Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife

60

Odluka o računanju vremena u 1998. godini.

61

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Borik

62

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama

63

Rješenje o odobrenju carinskog kontingenta za uvoz sirovog suncokretovog ulja za popunu robnih zaliha

64

Odluka o zaštiti područja "Podpanj" kao posebnog ornitološkog rezervata

65

Odluka o izmjeni Odluke o prirezu na porez na dohodak

66

Ispravak Zakona o knjižnicama

67

Ispravak Zakona o pučkim otvorenim učilištima