GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 100/1998

24. srpnja 1998.

1378

Uredba o izmjeni Uredbe o utvrđivanju položaja i zvanja službenika i poslova radnih mjesta namještenika u ustanovama kulture i razvrstavanju službenika i namještenika tih ustanova u platne razrede

1379

Odluka o osnivanju i imenovanju supredsjednika i članova Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za udruge

1380

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Nacionalni park Paklenica"

1381

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Nacionalni park Krka"

1382

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Nacionalni park Kornati"

1383

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Nacionalni park Risnjak"

1384

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Nacionalni park Mljet"

1385

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Park prirode Telaščica"

1386

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

1387

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplačivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 1998. godini

1388

Naredba o sprečavanju širenja i suzbijanju smrdljive snijeti - Tilletia spp.

1389

Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora

1390

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o polascima i dolascima autobusa

1391

Pravilnik o naknadi za ceste za strano vozilo

1392

Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja

1393

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-92/1994 od 14. srpnja 1998.