GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 154/1998

30. studenoga 1998.

1888

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske - regije Sofia, Vratza, Shumen, Montana, Jambol, Burgas i Varna

1889

Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Moldavije - regija Orgeyev

1890

Naredba o ovjernim žigovima i ispravama kojima se potvrđuje ispravnost mjerila

1891

Rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnim izdanjem dioničkom društvu ADRIA osiguranje d.d. Pula

1892

Rješenje o produljenju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Gordanu Nagliću iz Zagreba

1893

Rješenje o produljenju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Rolandu Zagorcu iz Buševca

1894

Rješenje o produljenju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Biserki Šoštarić iz Zagreba

1895

Rješenje o produljenju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Ratku Zadravcu iz Zagreba

1896

Rješenje o produljenju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Emanuelu Vlačiću iz Pule

1897

Rješenje o produljenju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Loreti Žmak iz Pule

1898

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Zoranu Iliću iz Zagreba

1899

Rješenje o odobrenju izmjene zajedničkog prospekta i pojedinačnih statuta za tri otvorena investicijska fonda

1900

Objava o upisu u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva

1901

Objava o upisu u Upisnik dorađivača poljoprivrednog sjemena

1902

Objava upisa u Upisnik pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

1903

Objava o upisu u Upisnik laboratorija za kontrolu kakvoće poljoprivrednog sjemena