GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 28/1998

3. ožujka 1998.

337

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o najnižem iznosu osnovice za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika poljoprivrednika

338

Rješenje o imenovanju Branka Jordanića glavnim inspektorom Državnog inspektorata

339

Rješenje o razrješenju Branka Jordanića položaja pomoćnika ministra gospodarstva

340

Rješenje o razrješenju Mladena Bankovića položaja savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

341

Rješenje o imenovanju Vedrana Bajsića savjetnikom potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske

342

Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

343

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

344

Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za kontrolu imunobioloških preparata

345

Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za kontrolu imunobioloških preparata

346

Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma "Vuk Vrhovac", Zagreb

347

Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma "Vuk Vrhovac", Zagreb

348

Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita Kärntner Landes - und hypothekenbank AG, Klagenfurt, koji će se koristiti za kreditiranje domaćih kupaca kod kupnje traktora "Torpedo" d.d. iz Rijeke za 1998. godinu

349

Odluka o davanju suglasnosti Virovitičko-podravskoj županiji na sklapanje ugovora o kreditu s Kärntner Landes - und hypothekenbank AG, Klagenfurt, za program kreditiranja domaćih kupaca kod kupnje traktora "Torpedo" d.d. iz Rijeke za 1998. godinu

350

Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja

351

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju očevidnika udruga uzgajivača uzgojno valjanih životinja

352

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-472/1995 od 11. veljače 1998.

353

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-883/1994 od 16. veljače 1998.

354

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 1998. godine

355

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u veljači 1998. godine

356

Ispravak Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-674/1997

357

Ispravak Odluke o opsegu kontingenata za izvoz robe u 1988. godini