GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 51/1998

10. travnja 1998.

641

Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji akata izdanih u predmetima upravne naravi

642

Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji u predmetima sudbene naravi

643

Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, socijalne skrbi i zaštite vojnih i civilnih invalida rata

644

Uredba o mjerilima za davanje suglasnosti općinama, gradovima i županijama za korištenje dotacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske

645

Uredba o Uredu za europske integracije

646

Odluka o osnivanju Koordinacije za europske integracije

647

Odluku o davanju jamstva Vlade Republike Hrvatske i ovlaštenju Ministarstva financija da izda i ministru financija da potpiše jamstvo

648

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Talijanske Republike - regije Napoli

649

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske - regije Sofia, Vratza, Shumen, Montana i Jambol

650

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-546/1995 od 11. ožujka 1998.