GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 63/1998

29. travnja 1998.

739

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom društvu »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. - Rijeka - izvor »Dobrica« - Bakar

740

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe vodoopskrbnom poduzeću »Istarski vodovod« d.o.o. - Buzet

741

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom društvu »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. - Rijeka - izvor »Perilo« - Bakar

742

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe poduzeću »Velkom« d.o.o. - Velika Gorica

743

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe poduzeću »Vodovod i odvodnja« d.o.o. - Zagreb

744

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom trgovačkom društvu »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. - Novi Vinodolski

745

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Vodovodu i odvodnji«, Šibenik

746

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom društvu »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. - Rijeka - izvor »Zvir 2« - Rijeka

747

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom društvu »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. - Rijeka - izvor »Martinšćica« - Rijeka

748

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom javnom poduzeću »Rad« s p.o. iz Drniša

749

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Neretvansko-Pelješko-Korčulansko-Lastovskom vodovodu d.o.o., Korčula

750

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Komunalnom poduzeću« s p.o.o., Knin

751

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe KD »Vodovod i kanalizacija«, Rijeka - Izvor Rječine

752

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom poduzeću »Komunalac« s p.o., Ogulin

753

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Vodovodu« d.o.o., Zadar

754

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe JKP »Usluga« d.o.o., Gospić

755

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Vodovodu Dubrovnik« s p.o., Dubrovnik

756

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe poduzeću za komunalne djelatnosti »Ponikve« d.o.o., Krk

757

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Javnom komunalnom poduzeću »Vodovod i čistoća«, Sinj

758

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termomineralnih voda Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice

759

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama »Hrvatskim šumama«, Zagreb, Ribnjačarstvu d.o.o., Lipovljani

760

Odluka o davanju koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Ihtiološko-ornitološkom parku d.d., Jastrebarsko

761

Odluka o dodjeli koncesije na vodama za uzgoj riba u zatvorenim vodama Poljoprivrednom poduzeću Orahovica d.d., Orahovica

762

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Ribnjačarstvu Poljana d.d., Kaniška Iva

763

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Ribnjačarstvu Končanica d.d., Končanica

764

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom poduzeću »Varkom« s p.o., Varaždin

765

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Ribnjačarstvu »Dubrava« d.o.o., Dubrava

766

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Lječilištu Topusko

767

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Veterinarskoj stanici d.d., Koprivnica

768

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Ribnjačarstvu »Siščani-Dubrava« d.o.o., Siščani

769

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije »Hrvatskoj elektroprivredi« d.d., Zagreb, za HE Jaruga

770

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije »Hrvatskoj elektroprivredi« d.d., Zagreb, za HE Golubić

771

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Dioničkom društvu za proizvodnju ribe i riblje mlađi »Riba«, Garešnica

772

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Ribarskom centru d.o.o., Zagreb

773

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom poduzeću »Izvor«, Ploče

774

Naredba o utvrđivanju mjesečnih iznosa osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. travnja 1998. godine

775

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova